Disclaimer

Algemeen
Addition Solutions , verleent u hierbij toegang tot www.additionsolutions.nu (de website). Addition Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Addition Solutions spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder is alle inhoud op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website liggen bij Addition Solutions. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Addition Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Afbeeldingen die op deze site gebruikt worden zijn publiek toegankelijk op het internet. Indien u van mening bent dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen op de website dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar info@additionsolutions.nu met als onderwerp copyright. In dat geval zullen wij zo snel mogelijk het issue verhelpen.